Certificering

On the way to PlanetProof

De consumptieaardappelen en plantuien in de Wilhelminapolder worden geteeld volgens de duurzaamheids-certificering PlanetProof. ‘On the way to PlanetProof’ is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten en fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Producenten die aan de regels voldoen, mogen op hun producten ‘On the way to PlanetProof’ afbeelden. Dit keurmerk laat zien dat het product duurzamer is geproduceerd.

PlanetProof richt zich op vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de United Nations: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat.

De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling. Zij worden daarop gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen.

Global-GAP

Binnen Global-GAP worden met supermarktorganisaties, adviseurs en certificeringsinstellingen uit de hele Europese landbouwsector nieuwe standaarden voor voedselveiligheid en ketengaranties uitgewerkt. De belangrijkste aandachtspunten binnen Global-GAP zijn de voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten.

De Wilhelminapolder is GlobalGAP gecertificeerd voor de producten tafelaardappelen, fritesaardappelen en uien. Voor onze granen en suikerbieten hebben we de benodigde kwaliteitscertificaten op het gebied van voedselveiligheid.

Voedselveiligheid

Op het vlak van voedselveiligheid beschikken we over de benodigde certificaten voor de teelt van aardappelen, suikerbieten, granen en peulvruchten. Deze certificaten garanderen onder meer dat teelten niet plaatsvinden op verontreinigde grond. Ook worden controles uitgevoerd op het gebruik van gewasbescherming, meststoffen en zaaizaden.