Certificering

On the way to PlanetProof

De consumptieaardappelen en plantuien in de Wilhelminapolder worden geteeld volgens de duurzaamheids-certificering PlanetProof. ‘On the way to PlanetProof’ is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten en fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Producenten die aan de regels voldoen, mogen op hun producten ‘On the way to PlanetProof’ afbeelden. Dit keurmerk laat zien dat het product duurzamer is geproduceerd.

PlanetProof richt zich op vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de United Nations: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat.

De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling. Zij worden daarop gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen.

Global-GAP

Binnen Global-GAP worden met supermarktorganisaties, adviseurs en certificeringsinstellingen uit de hele Europese landbouwsector nieuwe standaarden voor voedselveiligheid en ketengaranties uitgewerkt. De belangrijkste aandachtspunten binnen Global-GAP zijn de voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten.

De Wilhelminapolder is GlobalGAP gecertificeerd voor de producten tafelaardappelen, fritesaardappelen en uien. Voor onze granen hebben we de benodigde kwaliteitscertificaten op het gebied van voedselveiligheid.

Voedselveiligheid

Op het vlak van voedselveiligheid beschikken we over de benodigde certificaten voor de teelt van aardappelen, granen en peulvruchten. Deze certificaten garanderen onder meer dat teelten niet plaatsvinden op verontreinigde grond. Ook worden controles uitgevoerd op het gebruik van gewasbescherming, meststoffen en zaaizaden.

Beter voor Natuur & Boer

Albert Heijn heeft lang­durige samen­werkingen met bijna 450 melk­vee­houders, 100 varkens­boeren, 200 pluim­vee­hou­ders en 360 groente- en fruit­telers. Samen investeren ze in smaak, kwaliteit, innovatie, dieren­welzijn, klimaat en bio­diversiteit, vaak al generaties lang. Binnen het programma maken beide partijen afspraken over onder andere duur­zaam­heid, inno­vaties en het verdien­vermogen binnen de voedsel­keten. De basis is een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elk seizoen. Klanten kunnen bewust kiezen voor de duurzamere keuze, door het ‘Beter voor Natuur & Boer’ logo op producten in de winkel.