Koninklijke Maatschap
de Wilhelminapolder

Landbouw & natuur sinds 1809

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is een groot landbouwbedrijf ten noorden van de stad Goes, Zeeland. Het areaal bestaat uit ruim 1.400 hectare landbouwgrond en 500 hectare verpachte grond, mosselpercelen, weilanden, wegen en water- en natuurgebieden.

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering, in nauwe samenwerking met ketenpartners, waarbij rentabiliteit en continuïteit een voorwaarde zijn. De focus ligt op verdere doorontwikkeling en verduurzaming van het landbouwbedrijf.

Nieuws

Alternatieven voor diesel

Een artikel over alternatieve brandstoffen in de landbouw.

Eindelijk gestart met aardappelen poten

Na lang wachten zijn we op 12 april gestart met aardappelen poten.

Telersbijeenkomst phytophthora robuuste rassen

Kennis delen met telers van de nieuwe coöperatie.

Ondersteuning van de bontbekplevier

Schelpen aangevoerd om broedvogels te ondersteunen.

Bedrijfsfilm

Binnen de bedrijfsvoering van de maatschap staat goed rentmeesterschap centraal. In deze bedrijfsfilm legt directeur Vincent Coolbergen uit wat de uitdagingen en doelstellingen binnen ons bedrijf zijn en hoe wij daar mee omgaan.

Over de KMWP

In het jaar 1809 werden de schorren en slikken even ten noorden van de stad Goes ingepolderd door 24 kooplieden uit Rotterdam, aanvankelijk met het doel de grond te verkopen. De grondprijzen stonden echter onder druk, dus brachten de kooplieden de grond zelf in cultuur. Ruim 200 jaar later is de Wilhelminapolder een modern, duurzaam akkerbouwbedrijf met oog voor mens, milieu en omgeving.
0
vaste medewerkers
0
+
maten (aandeelhouders)
0
hectare landbouwgrond