Koninklijke Maatschap
de Wilhelminapolder

Landbouw & natuur sinds 1809

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is een groot landbouwbedrijf ten noorden van de stad Goes, Zeeland. Het areaal bestaat uit ruim 1.400 hectare landbouwgrond en 500 hectare verpachte grond, mosselpercelen, weilanden, wegen en water- en natuurgebieden.

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering, in nauwe samenwerking met ketenpartners, waarbij rentabiliteit en continuïteit een voorwaarde zijn. De focus ligt op verdere doorontwikkeling en verduurzaming van het landbouwbedrijf.

Nieuws

Test emissievrij transport

Aardappeltransport met een elektrisch aangedreven tractor op proef.

Najaarswerk in beeld

Na een moeizaam groeiseizoen mooie omstandigheden.

Vroege start van de graanoogst

Na de wintergerst was de eerste tarwe al rijp op 10 juli.

Video elektrische loofdoding van aardappelen

Bekijk de video over onze ervaringen met elektrische loofdoding.

Bedrijfsfilm

Binnen de bedrijfsvoering van de maatschap staat goed rentmeesterschap centraal. In deze bedrijfsfilm legt directeur Vincent Coolbergen uit wat de uitdagingen en doelstellingen binnen ons bedrijf zijn en hoe wij daar mee omgaan.

Over de KMWP

In het jaar 1809 werden de schorren en slikken even ten noorden van de stad Goes ingepolderd door 24 kooplieden uit Rotterdam, aanvankelijk met het doel de grond te verkopen. De grondprijzen stonden echter onder druk, dus brachten de kooplieden de grond zelf in cultuur. Ruim 200 jaar later is de Wilhelminapolder een modern, duurzaam akkerbouwbedrijf met oog voor mens, milieu en omgeving.
0
vaste medewerkers
0
+
maten (aandeelhouders)
0
hectare landbouwgrond