Over de maatschap ‘de Wilhelminapolder’

De Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (kortweg: de Wilhelminapolder) is een akkerbouwbedrijf ten noorden van de stad Goes. Het bedrijf beslaat een oppervlakte van 1.900 hectare, waarvan we ca. 1.400 hectare bewerken. De overige oppervlakte bestaat uit weilanden, wegen, water, mosselpercelen en natuurgebieden zoals de Schenge.

Bedrijfsfilm

Binnen de bedrijfsvoering van de maatschap staat goed rentmeesterschap centraal. In deze bedrijfsfilm legt directeur Vincent Coolbergen uit wat de uitdagingen en doelstellingen binnen ons bedrijf zijn en hoe wij daar mee omgaan.

Geschiedenis

In het jaar 2009 vierde Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder haar 200-jarig bestaan, dat we vierden met onder meer een bezoek van Koningin Beatrix. In het jaar 1809 werden de schorren en slikken even ten noorden van de stad Goes ingepolderd door 24 kooplieden uit Rotterdam, aanvankelijk met het doel de grond te verkopen. De grondprijzen stonden echter onder druk, dus brachten de kooplieden de grond zelf in cultuur. Ruim 200 jaar later is de Wilhelminapolder een modern, duurzaam akkerbouwbedrijf met oog voor mens, milieu en omgeving.

Eigendom

De Wilhelminapolder is het eigendom van ruim 400 maten, die in Nederland en daarbuiten wonen. De maten (aandeelhouders) benoemen een College van Gedelegeerden, dat als toezichthouder fungeert. Het bestuur is in handen van de directie.

College van Gedelegeerden en directie

De heer mr. H.A. van Beuningen,
voorzitter College van Gedelegeerden

De heer mr. drs. M.G. Bierman, lid

De heer ir. M.S.M. Heijne, lid

De heer drs. M.D. Rueb, lid

Mevrouw K. Meijer, BBA, lid

Mevrouw drs. M.A.L. van Beuningen, bijzitter

De heer M.R. Nijman, bijzitter

De heer ing. V.M. Coolbergen, directeur KMWP

Vlnr. mevrouw Van Beuningen, de heer Bierman, de heer Coolbergen, de heer Rueb, de heer Heijne en de heer Van Beuningen. Mevrouw K. Meijer en de heer B. Nijman ontbreken op de foto.

Visie en missie

Onze visie is een duurzame bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met ketenpartners ten dienste van de rentabiliteit en continuïteit van de maatschap. Bijhorende missie is: een duurzame en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van productiemiddelen die in het bezit zijn van de maatschap.
0
jaar in bedrijf