Duurzaam landbouwbedrijf

De KMWP streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. Omgeving en natuur, naast de rol die wij hierin spelen, zijn net zo belangrijk als het rendement van de onderneming.

We werken met een duurzaamheidsverslag met daarin kengetallen die jaarlijks geactualiseerd worden, zodat de ontwikkeling van duurzaamheid op ons bedrijf gevolgd kan worden. Het duurzaamheidsverslag is een nulmeting met diverse kengetallen. We onderscheiden drie segmenten: duurzame omgeving, duurzame energie en duurzame teelt.

Het volledige duurzaamheidsverslag kunt u hier lezen (pdf).

MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is inherent aan de Nederlandse landbouw. Nergens ter wereld worden hoogwaardige landbouwproducten zo efficiënt geteeld als in ons land. Wij zijn ervan overtuigd dat een verantwoorde, duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor onze omgeving ons bedrijf én onze sector bestaansrecht geven, nu en in de toekomst. Kwaliteit, voedselveiligheid en transparantie zijn de kernwaarden.

Duurzaamheid in bedrijf

Duurzaamheid komt in vele aspecten van onze bedrijfsvoering tot uiting. Zo zetten we sterk in op precisielandbouw, waarmee we de efficiency verder verhogen. We participeren in diverse duurzaamheidsinitiatieven met ketenpartners. We beheren meer dan 160 hectare natuur, wat de biodiversiteit in ons bedrijf waarborgt. We betrekken de lokale gemeenschap op ons bedrijf met permanente wandelroutes.
0
hectare natuurgebied
0
KWh duurzame energie per jaar opgewekt