Luzerne in de Wilhelminapolder

Net als graan levert luzerne als rustgewas een belangrijke bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Na een teelt luzerne, die twee tot drie jaar duurt, is de bodem prachtig doorworteld, gevoed en tot rust gekomen. Tijdens de teelt biedt de bloeiende luzerne volop nectar voor insecten en bijen en oogsten we een gezond diervoeder van de percelen.

De teelt van luzerne

In het voorjaar of aan het eind van de zomer zaaien we luzerne. Tijdens de opkomst van de jonge plantjes zorgen we dat deze ongestoord kunnen doorgroeien. De luzerne wortelt enorm diep en intensief én bindt als vlinderbloemig gewas stikstof uit de lucht. Jaarlijks oogst Groenvoederdrogerij Timmermans drie tot vier snedes luzerne van de percelen.

Duurzame luzerneteelt

Luzerne past perfect binnen een duurzaam bouwplan: het gewas behoeft geen gewasbescherming of bemesting en is een bron van nectar voor bijen en vlinders. Klein wild voelt zich ook prima thuis in het gewas.
0
hectare luzerne