Suikerbieten in de Wilhelminapolder

Op ongeveer een zesde van ons areaal telen we jaarlijks suikerbieten. Gedurende de bietencampagne worden de bieten gefaseerd geoogst en naar Cosun Beet Company in Dinteloord getransporteerd. Daar worden de bieten verwerkt tot voornamelijk suiker. Dat kunnen we in Nederland super efficiënt: één hectare kan wel 16 ton suiker opleveren.

De teelt van suikerbieten

Suikerbieten moeten worden gezaaid in een egaal en fijn zaaibed. We bewerken deze percelen in het najaar, zodat de klei door de vorst verweert en goed bewerkbaar wordt. In het vroege voorjaar maken we de grond zaaiklaar en vanaf eind maart gaat het bietenzaad de grond in: gemiddeld maar liefst 100.000 zaden per hectare. Vanaf september tot in december oogsten we de bieten in fases, waarna ze met vrachtwagens naar de suikerfabriek gaan.

Duurzame bietenteelt

De suikerbiet groeit uitstekend in het Nederlandse klimaat. Het blad van de suikerbiet vangt zonlicht op en zet deze energie om in suiker. Daarbij komt veel zuurstof vrij, wat bietenvelden tot dé zuurstofleverancier van de akkerbouw maakt. Bij het verwerken van de suikerbieten gaat niets verloren: alle componenten van de biet worden benut en verwaard tot allerlei waardevolle producten als diervoeder, groen gas en meststof.
0
liter zuurstof per hectare
0
suikerklontjes