Over de maatschap ‘de Wilhelminapolder’

De Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder (kortweg: de Wilhelminapolder) is een akkerbouwbedrijf ten noorden van de stad Goes. Het bedrijf beslaat een oppervlakte van 1.900 hectare, waarvan we ca. 1.400 hectare bewerken. De overige oppervlakte bestaat uit weilanden, wegen, water en natuurgebieden zoals de Schenge. Bijzonder aan de Wilhelminapolder is dat er ruim 160 ha mosselpercelen tot het bezit behoren in de Oosterschelde.

Bedrijfsfilm

Een belangrijke pijler onder ons bedrijf is de vermeerdering van zaaigranen en aardappelen (pootgoed). Ons complete bouwplan bestaat uit wintertarwe, wintergerst, tafel- en pootaardappelen, suikerbieten, uien en luzerne. In de bedrijfsfilm presenteert directeur Vincent Coolbergen het bedrijf.

Geschiedenis

In het jaar 2009 vierde Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder haar 200-jarig bestaan, dat we vierden met onder meer een bezoek van Koningin Beatrix. In het jaar 1809 werden de schorren en slikken even ten noorden van de stad Goes ingepolderd door 24 kooplieden uit Rotterdam, aanvankelijk met het doel de grond te verkopen. De grondprijzen stonden echter onder druk, dus brachten de kooplieden de grond zelf in cultuur. Ruim 200 jaar later is de Wilhelminapolder een modern, duurzaam akkerbouwbedrijf met oog voor mens, milieu en omgeving.

Visie en missie

Onze visie is een duurzame bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met ketenpartners ten dienste van de rentabiliteit en continuïteit van de maatschap. Bijhorende missie is: een duurzame en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van productiemiddelen die in het bezit zijn van de maatschap.
0
hectare natuurgebied
0
KWh duurzame energie per jaar